За нас / BMS Bulgaria

     

 

Тиймбилдинг / BMS Bulgaria


Тиймбилдинг
     

   
 

 

 

 

 

 

   Изключителното преимущество на тиймилдинга е, че кара хората да вземат креативни решения и да усъвършенстват работата си в екип – и то в забавна атмосфера. БМС България предлага голям брой тиймбилдинг игри, както навън, така и в зала. Придружени с фасилитиране от тренери и даване на обратна връзка.
   Залагайки на забавленията, ние ви предлагаме активности, които развиват ключови умения като ясна комуникация, сътрудничество, доверие, поемане на риск, лидерство, окуражаване, увереност и подкрепа.
 
В тези игри може да участва всеки – без риск за зравословно състояние и това да изглеждате нелепо в очите на другите участници.

Тиймбилдинг:

Indoor
Outdoor