За нас / BMS Bulgaria

     

 

Подбор и оценка на персонал / BMS Bulgaria


Подбор и оценка на персонал
     

   
 

 

 

 

 

 

   Системата Thomas International се прилага при подбор и назначаване на персонал, личностно и организационно развитие, изграждане на екипи, планиране на кариерното развитие и оценка.

Анализите, които прави, дават възможност за:

Наемане на подходящите хора
Идентифициране на ключови служители
Оценяване на потребностите от обучение
Задържане на персонала
Управляване и мотивация
Изграждане на успешни екипи