За нас / BMS Bulgaria

     

 

BMS Академия за мениджъри / BMS Bulgaria


BMS Aкадемия за Мениджъри
     

   
 

 

 

 

 

 

 

    Успешният мениджър трябва да развие и
усъвършенства 3 области

Управление на личната продуктивност:

Умения да управляваш себе си, времето и приоритетите си за постигане на максимална ефективност

Управление чрез мотивация:

Умения да ръководите и мотивирате другите за достигане на пълния им потенциал

Управление на успеха:

Умения за ефективно управление на човешките ресурси и стратегическо планиране