За нас / BMS Bulgaria

     

 

Обучение и развитие/BMS Bulgaria


Обучение и развитие
     

   
 

 

 

 

 

Отворени програми:

Кариерно развитие и основни бизнес умения
Човешки ресурси
Продажби и маркетинг
Мениджмънт и лидерство
Обучение за обучаващи (train-the-trainer)
Изграждане на екипи и благоприятна работна среда


Изграждане на екипи и благоприятна работна среда

ИМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО КОД ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
 1.Бизнес етика на работното място  РС6001  Свържете се с нас
 2.Преодоляване на различията и
  проблемите в колектива
 РС6002  Свържете се с нас
 3.Ефективният екип.  РС6003  Свържете се с нас
 4.Безопасност на работа  РС6004  Свържете се с нас
 5.Тормоз на работното място и как да се
   справим с него
 РС6005  Свържете се с нас
 6.Насилие в работата - как да се
  справим с гнева и насилието в работната
  среда
 РС6006  Свържете се с нас
 7.LEAN принципи -повишаване на нивото
   на удовлетворението на Клиента с по-
  малко усилия и ресурси на компанията
 РС6007  Свържете се с нас