За нас / BMS Bulgaria

     

 

Обучение и развитие/BMS Bulgaria


Обучение и развитие
     

   
 

 

 

 

 

Отворени програми:

Кариерно развитие и основни бизнес умения
Човешки ресурси
Продажби и маркетинг
Мениджмънт и лидерство
Обучение за обучаващи (train-the-trainer)
Изграждане на екипи и благоприятна работна среда


Обучение за обучаващи (train-the-trainer)