За нас / BMS Bulgaria

     

 

Обучение и развитие/BMS Bulgaria


Обучение и развитие
     

   
 

 

 

 

 

Отворени програми:

Кариерно развитие и основни бизнес умения
Човешки ресурси
Продажби и маркетинг
Мениджмънт и лидерство
Обучение за обучаващи (train-the-trainer)
Изграждане на екипи и благоприятна работна среда


Мениджмънт и лидерство

ИМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО КОД ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
 1.Изграждане на колектив -
   предпоставка за успех в работната
   среда
 MGM4001  Свържете се с нас
 2.Лидерство  MGM4002  Свържете се с нас
 3.Коучинг  MGM4003  Свържете се с нас
 4.Човешки ресурси за непрофесионалисти  MGM4004  Свържете се с нас
 5.Мотивация на колектива-принципи и
   цели
 MGM4005  Свържете се с нас
 6.Азбука на управлението на хора  MGM4006  Свържете се с нас
 7.Водене на бизнес срещи  MGM4007  Свържете се с нас
 8.Делегиране-предпоставка за успех  MGM4008  Свържете се с нас
 9.Изграждане на успешни екипи  MGM4009  Свържете се с нас
 10.Бюджетиране и мениджмънт на
   финансите на отдела
 MGM4010  Свържете се с нас
 11.Ръководене на проекти  MGM4011  Свържете се с нас
 12.Ефективно планиране и проследяване
   на изпълнението
 MGM4012  Свържете се с нас
 13.CRM системи балансиране на
  взаимоотношенията и интересите между
  компанията и клиентите
 MGM4013  Свържете се с нас
 14.Управление на риска  MGM4014  Свържете се с нас
 15.Планиране и управление на времето  MGM4015  Свържете се с нас
 16.Водене на бизнес преговори  MGM4016  Свържете се с нас
 17.SWOT анализ  MGM4017  Свържете се с нас
 18.Целеполагане  MGM4018  Свържете се с нас
 19.Водене на бизнес преговори  MGM4019  Свържете се с нас
 20.Оценка на представянето (атестиране)  MGM4020  Свържете се с нас