За нас / BMS Bulgaria

     

 

Обучение и развитие/BMS Bulgaria


Обучение и развитие
     

   
 

 

 

 

 

Отворени програми:

Кариерно развитие и основни бизнес умения
Човешки ресурси
Продажби и маркетинг
Мениджмънт и лидерство
Обучение за обучаващи (train-the-trainer)
Изграждане на екипи и благоприятна работна среда


Продажби и маркетинг

ИМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО КОД ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
 1.Проспектинг, или как да намерим
   клиенти
 SM3001  Свържете се с нас
 2.Изграждане на взаимоотношения с
   клиента-предпоставка за успешни
   продажби
 SM3002  Свържете се с нас
 3.Основи на успешните продажби  SM3003  Свържете се с нас
 4.Презентационни умения за търговци  SM3004  Свържете се с нас
 5.Преодоляване на възражения  SM3005  Свържете се с нас
 6.Умения за водене на преговори  SM3006  Свържете се с нас
 7.Телемаркетинг (продажби по
   телефона)
 SM3007  Свържете се с нас
 8.Обслужване на клиенти-принципи за
   успешна работа
 SM3008  Свържете се с нас
 9.Маркетинг-основи  SM3009  Свържете се с нас
 10.Латерален маркетинг  SM3010  Свържете се с нас
 11.Мърчандайзинг – принципи  SM3011  Свържете се с нас