За нас / BMS Bulgaria

     

 

Обучение и развитие/BMS Bulgaria


Обучение и развитие
     

   
 

Отворени програми:

Кариерно развитие и основни бизнес умения
Човешки ресурси
Продажби и маркетинг
Мениджмънт и лидерство
Обучение за обучаващи (train-the-trainer)
Изграждане на екипи и благоприятна работна среда


Човешки ресурси

ИМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО КОД ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
 1.Интервюиране и оценка на потенциални кандидати за работа  ЧР2001  Свържете се с нас
 2.Оценка на представянето (атестиране)  ЧР2002  Свържете се с нас
 3.Управление на гнева  ЧР2003  Свържете се с нас
 4.Управление на стреса  ЧР2004  Свържете се с нас
 5.Разрешаване на конфликти  ЧР2005  Свържете се с нас
 6.Създаване на ориентационна програма за нови служители  ЧР2006  Свържете се с нас
 7.Изграждане на приемственост в колектива  ЧР2007  Свържете се с нас