За нас / BMS Bulgaria

     

 

Обучение и развитие/BMS Bulgaria


Обучение и развитие
     

   
 

 

 

 

 

Отворени програми:

Кариерно развитие и основни бизнес умения
Човешки ресурси
Продажби и маркетинг
Мениджмънт и лидерство
Обучение за обучаващи (train-the-trainer)
Изграждане на екипи и благоприятна работна среда


Кариерно развитие и основни бизнес умения

ИМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО КОД ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
 1.Как да кандидатстваме за работа  КРБУ1001  Свържете се с нас
 2.От изпитателен срок към постоянно
   назначение
 КРБУ1002  Свържете се с нас
 3.Бизнес етикет  КРБУ1003  Свържете се с нас
 4.Бизнес кореспонденция  КРБУ1004  Свържете се с нас
 5.Комуникационни умения  КРБУ1005  Свържете се с нас
 6.Планиране и управление на времето  КРБУ1006  Свържете се с нас
 7.Асертивност  КРБУ1007  Свържете се с нас
 8.Как да говорим пред публика  КРБУ1008  Свържете се с нас
 9.Обслужване на клиенти  КРБУ1009  Свържете се с нас
 10.Емоционална интелигентност  КРБУ1010  Свържете се с нас
 11.Разрешаване на конфликти  КРБУ1011  Свържете се с нас
 12.Обучение за административни
    асистенти
 КРБУ1012  Свържете се с нас
 13.Конфликт на интереси  КРБУ1013  Свържете се с нас